Nghĩ Lễ 30/04 và 01/05 năm học 2018-2019

Nghĩ Lễ 30/04 và 01/05 năm học 2018-2019

Nghĩ Lễ 30/04 và 01/05 năm học 2018-2019

Nghĩ Lễ 30/04 và 01/05 năm học 2018-2019

Trường Ngô Thời Nhiệm

Trường Ngô Thời Nhiệm
Trường Ngô Thời Nhiệm
icon Open time: 07.00 AM - 17:00 PM icon 0938.035.359 - 0974.035.359 icon truong@ngothoinhiem.edu.vn face viet Twitter youtube Tìm kiếm  

Nghĩ Lễ 30/04 và 01/05 năm học 2018-2019

Thông báo về nghĩ lễ Giải Phóng Miền Nam (30/04/2019) và ngày Quốc Tế Lao Động (01/05/2019)

dangky