Lễ giỗ tổ Hùng Vương - Hướng về cội nguồn dân tộc năm 2019

Lễ giỗ tổ Hùng Vương - Hướng về cội nguồn dân tộc năm 2019

Lễ giỗ tổ Hùng Vương - Hướng về cội nguồn dân tộc năm 2019

Lễ giỗ tổ Hùng Vương - Hướng về cội nguồn dân tộc năm 2019

Trường Ngô Thời Nhiệm

Trường Ngô Thời Nhiệm
Trường Ngô Thời Nhiệm
icon Open time: 07.00 AM - 17:00 PM icon 0938.035.359 - 0974.035.359 icon truong@ngothoinhiem.edu.vn face viet Twitter youtube Tìm kiếm  

Lễ giỗ tổ Hùng Vương - Hướng về cội nguồn dân tộc năm 2019

Ngày 12.04.2019, Lễ giỗ tổ Hùng Vương do Trường Ngô Thời Nhiệm tổ chức diễn ra trang trọng và thành công. Ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương nhằm giáo dục ý thức cho các em học sinh thành kính tri ân công đức tổ tiên và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, một dân tộc có truyền thống lâu đời hàng nghìn năm lịch sử.

Cô Phạm Thị Thúy Vĩnh - P.CT HĐQT dâng Hương đầu tiên

Cô Phạm Thị Thúy Vĩnh - P.CT HĐQT dâng hương đầu tiên

Đặc biệt, phân tích ý nghĩa giáo dục của lời tri huấn của Chủ tịch HCM “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương - Hướng về cội nguồn dân tộc năm 2019

Các em học sinh chuẩn bị dâng lễ vật

Chương trình Lễ giỗ tổ Hùng Vương gồm

- BGH, Thầy cô, cán bộ công nhân viên dâng hương

- Các khối lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 dâng lễ vật

- Các khối lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 dâng hương

dangky